RanDe 2017
1. - 2. června 2017, Hotel Vitality a.s. , Vendryně

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VII. ročník konference RANDE 2017, mezinárodního setkání příznivců moderních metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů.

Konferenci RANDE 2017 pořádá společnost Salvatella s.r.o. spolu s webovým portálem www.hojeniran.cz pod odbornou garancí výboru České společnosti pro léčbu ran. Mediálními partnery konference jsou Medical Tribune, nakladatelství GEUM a webový portál www.merudia.cz.

Od našeho prvního setkání v roce 2007 uběhlo již 10 let, které bezpochyby přinesly řadu změn v našem osobním i pracovním životě, managementu ran i celé naší společnosti. Potřeba vzájemných setkání a výměny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou přesto zůstává aktuální i nadále.

Moderní medicína s sebou neustále přináší řadu inovací, které postupně nahrazují dříve zažité postupy. I přes úžasný technologický pokrok však existují třecí plochy, které evokují otázky o kompetencích, standardech poskytované péče a ekonomické udržitelnosti stoupající úrovně současného zdravotnictví. Kromě plodné mezioborové a meziprofesní spolupráce se na správném chodu tohoto systému nemalou mírou podílí i osobní nasazení každého z nás. Motto letošní konference proto zní: „Nehojící se rány – výzva pro jednotlivce i zdravotní systém“.

RANDE 2017 je konference otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezioborové a meziprofesní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí nemoci, nad kterými mnozí zlámali hůl. Již samotná geografická poloha Třince v severovýchodním cípu České republiky nás pak přímo vybízí k tomu, abychom sdíleli své zkušenosti s kolegy z okolních států.

Součástí konference budou interaktivní sympózia a edukační monotématické workshopy pro menší skupinky posluchačů. Dvoudenního setkání se zúčastní také pozvaní hosté s vyzvanými přednáškami na vybraná témata. Využijte možnosti aktivně se zúčastnit formou ústního sdělení nebo posteru.


Za organizační výbor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Prezident kongresu