RanDe 2017
1. - 2. června 2017, Hotel Vitality a.s. , Vendryně

Odborný program konference Rande 2017

 • Efektivní léčba pacientů s flebedémem a lymfedémem
 • Zevní kompresivní terapie od zlatého standardu po nové technologie
 • Ranná infekce jako komplikace hojení
 • Kauzální, symptomatická versus adjuvantní terapie ulcerací
 • Aktuální trendy v lokální terapii ulcerací
 • Poziční dokumenty EWMA (s participací lektorů EWMA)
 • Léčba nehojících se ran v ekonomických souvislostech

V rámci konference se bude konat „Kulatý stůl odborníků“ věnující se problematice dekubitů a satelitní sympozium zaměřené na léčbu pacientů s nehojící se ranou v zařízeních následné péče.

Časový harmonogram konference:

1. června 2017 (čtvrtek)

 • 9,00 – 18,00 hod Registrace, ubytování, výstava firem a workshopy
 • 9,00 – 10,15 hod Slavnostní zahájení konference, Tenis Hotel Vitality
 • 10,15 – 18,00 hod Odborný program
 • od 19,00 hod Společenský večer s rautem v prostorách hotelu Vitality

2. června 2017 (pátek)

 • 9,00 – 11,00 hod Registrace
 • 10,00 – 15,00 hod Odborný program, výstava firem, workshopy
 • 15,00 hod Zakončení konference, předání certifikátů